Informace ke zpracovávání osobních údajů

Vážený uživateli,

děkujeme za projevený zájem o naše služby. V souvislosti s poskytováním našich služeb bude nevyhnutelně docházet ke zpracovávání Vašich osobních údajů. K ochraně osobních údajů přistupujeme s náležitou péčí. Dbáme na to, aby byly Vaše osobní údaje chráněny. Uplatňujeme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, nebo k jinému zneužití. Tuto ochranu osobních údajů nastavujeme s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelem zpracování a k různé pravděpodobným a různé závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob. Za tímto účelem využíváme elektronické prostředky ochrany jakož i fyzickou ochranu osobních údajů.

V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů ) si Vám dovolujeme také poskytnout informace, které Vám pomohou lépe pochopit naši politiku ochrany osobních údajů.

Čtěte, jak nakládáme s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo údaje sbírá

Vaše osobní údaje sbírá:

Ads online, s.r.o.
IČ: 05509921
Řež, Zahradní 247, 250 68, Czech Republic
C 264901 vedená u Městského soudu v Praze
Kontaktní e-mail: support@letakyslev.cz
Z pohledu obecného nařízení o ochraně údajů máme postavení provozovatele.

Jaké údaje sbíráme

Sbíráme následující osobní údaje:
Upozornění na nové letáky: e-mailovou adresu.

Důvod a účel sběru údajů

Upozornění na nové letáky: na základě vašeho souhlasu, abychom vás mohli upozorňovat na nové letáky.
Komentáře: na základě vašeho souhlasu, abychom mohli váš komentář prezentovat a zároveň se chránili proti spamu.

Jak dlouho údaje uchováváme

Upozornění na nové letáky: dokud se neodhlásíte z odběru.
Zpracovatelem těchto údajů je:

Ads online, s.r.o.
IČ: 05509921
Řež, Zahradní 247, 250 68, Czech Republic
C 264901 vedená u Městského soudu v Praze
Kontaktní e-mail: support@letakyslev.cz

Soubory cookie

Při procházení webových stránek měříme například, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce.
Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.
Používáme tyto soubory cookie: google analytics, modal cookie

Na co máte právo

Dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů.
Můžete požádat o ukončení zasílání newsletterů. Sami se pak můžete kdykoliv odhlásit v zápatí jakéhokoli e-mailu.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás.
Kontaktní e-mail: support@letakyslev.cz

Na kontrolní úřad v oblasti ochrany osobních údajů v podmínkách České republiky: Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky. Informace o dozorčím orgánu České republiky a postupu podávání stížností naleznete na jeho oficiálním webovém sídle: https://www.uoou.cz/

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 10.5.2018.